Het delen van kennis en kunde

Het werken aan monumenten, zoals het voegen en metselen, is een bevoorrechte positie en men dient hiervoor de kennis en de praktische uitvoering daarvan perfect te beheersen.

Helaas blijkt dat er bij restauraties nog vaak kennis en ervaring ontbreekt en dat er daarom geen geschikte materialen worden gebruikt. Daarom bieden wij u een tal van cursussen die zijn ontwikkeld om deelnemers vertrouwd te laten raken met de oude materialen die vroeger zo vanzelfsprekend waren.

De cursussen zijn zowel praktisch als theoretisch breed onderbouwd. De cursussen worden op verschillende locaties aangeboden in Nederland. Tevens worden de cursussen in company aangeboden.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Gevelambacht Opleidingen

Marc von den Beucken:
06-51874990

Harmen Schippers
06-42253466

info@gevelambacht.nl